Auto-AS-Ltd.

An der Ziegelei 50
27383 Scheeßel

Fon 04263 3022-10
Fax 04263 3022-11

G.Meyer@Auto-AS.de
www.auto-as.de

 

• EU-Fahrzeuge
• Reparaturen aller Art
• Karosserie-Instandsetzung
• TÜV / AU-OBD